...

Łomża

Białystok

Olsztyn

Suwałki

Giżycko

Blog

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę

Ceny urządzeń są coraz niższe, ceny energii z kolei wciąż wzrastają. Dlatego inwestycja w instalację fotowoltaiczną wydaje się coraz bardziej opłacalna dla gospodarstw domowych. Tym bardziej, że możesz skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci dofinansowań, dotacji lub specjalnych programów, umożliwiających np. przekazywanie nadwyżek wytwarzanej energii do sieci elektroenergetycznej (w okresach zapotrzebowania na energię, odbiera się ją z sieci na zasadach tzw. net-meteringu, czyli za każdą oddaną do sieci 1 kWh energii elektrycznej, można pobrać 0,8 kWh).

Post a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze oddziały

Znajdziesz nas na terenie województwa podlaskiego w 5 lokalizacjach.

m
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.