Zapytanie ofertowe

Oprogramowanie do opisowej, graficznej oraz cenowej prezentacji oferty z możliwością złożenia zamówienia - zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania oferty cenowej na opracowanie oprogramowania do opisowej, graficznej oraz cenowej prezentacji oferty z możliwością złożenia zamówienia.
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2018 r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (pdf)


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

UE